BCB technik s.r.o.

Prodej a servis zemědělských technologií se zaměřením na živočišnou výrobu

Prohlédnout si produkty

Drobečková navigace

Úvod > archiv > Bioaktiv > Bioaktiv do krmení

Bioaktiv do krmení

 • Chcete - Méně amoniaku?

 • Chcete - Klidnější zvířata?

 • Chcete - Homogenní kejdu?

Máme pro Vás řešení: BioAktiv jako přídavek do krmení

V době, kdy náklady na krmení a energie rostou, musí být všechny aspekty výroby optimalizovány, pokud chtějí být zemědělské firmy úspěšné. Při použití BioAktivu, jako přísady do krmení, dochází u zvířat k lepší konverzi krmiva. Kromě toho BioAktiv snižuje hladiny amoniaku, metanu a oxidu dusného, což přispívá ke zdravé atmosféře při ustájení zvířat, jejich lepšímu zdravotnímu stavu a tudíž k nižším nákladům na veterinární péči.

Co Vám přinese BioAktiv pro zvířecí krmivo?

 • Lepší konverzi krmiva, vyšší denní přírůstky
 • Snížení amoniaku
 • Výrazně zlepšuje atmosféru při ustájení zvířat
 • Snižuje nervozitu a agresivitu
 • Zlepšuje zdravotní stav hospodářských zvířat, což znamená nižší ztráty

Kejda je přetvořena na vynikající hnojivo

 • Rozpustí usazeniny
 • Umožní vznik hladké, homogenní a tekuté kejdy
 • Eliminuje výdaje spojené s mícháním kejdy
 • Výrazně snižuje nepříjemný zápach při rozmetávání kejdy
 • Nedojde k popálení kořenů ani nadzemní části rostlin

Jednoduché, efektivní použití

Pozitivní vliv používání BioAktivu byl potvrzen ze strany různých institucí, mezi které patří vypsané instituce Iden - Chov Zvířat a Technologická výuka a Výzkumný ústav, Ministerstvo zěmědělství v Ansbachu (Německo) a zahraniční univerzity jako University od Queensland v Austrálii.

BioAktiv muže být přidán do krmiva všech druhu zvírat. Malé požadované množství a jeho dlouhotrvající efekt výrazně pomáhá snížit produkční náklady.

BioAktiv pro zvířecí krmivo

Je vhodný pro všechny druhy zvířat. Obecně přidejte 200g na tunu krmné směsi, pro drůbež 350g/tunu a pro dobytek 1g na kus/den.

BioAktiv zlepšuje ovzduší a klima při ustájení zvírat. Během krátké doby se zvířata začnou cítit lépe, jelikož stav much a hmyzu obecně ve stájích se sníží. Zvířata mají vetší chuť k jídlu a to má vliv na lepší konverzi krmiva a trávení. Denní přírůstek na váze se zvýší a například prasata jsou mnohem klidnější. Další přínos je ten, že zvířata jsou zdravější což znamená - menší výdaje za veterinární péči.

Účinky BioAktivu pro zvířecí krmivo na tekutost kejdy na RKWSÜD farmách v Bavorsku (2008-2009)

Při vypouštění kejdy (v kanálcích) byly zaznamenány rozdíly v její viskozitě. Zatímco dříve se tvořily usazeniny v rozích, teď se v kanálcích pouze nachází maximálně 5cm rovnoměrně distribuované tekuté kejdy.

Kejdu je mnohem snazší míchat a vypouštět z kejdových nádrží.

Po 9 měsících užívání povrchová slupka v porodnicích a akumulace výkalů za prasnicemi nebyly nadále pozorovány.

 

Kejdové Nádrže:

pouze tenká povrchová slupka usazenin, přibližně o 60 - 70% menší než před používáním BioAktivu.

Vypouštění kejdy:

do této doby bylo zapotřebí používat podlahový mixér před vypouštěním kejdy, s BioAktivem to již není nutné.